Priser/Tilmelding

Tilmelding og priser


For indmelding i klubben, skal du trykke på den blå knap herunder og vælge den fane, som passer til dig/dit barn.

Ønsker du facilitetskort til klubben eller at modtage undervisning, skal du derefter trykke på den grønne knap og udfylde formularen.

Ved indmeldelse i klubben accepterer du, at der bliver taget billeder ved events o.l., som kan blive brugt på klubbens sociale medier.

Husk også at læse klubbens regler og retningslinjer.

2) Undervisning/facilitetskort

KLIK HER

Velkommen som nyt medlem i Sjørring Rideklub!

Medlemsskab (obligatorisk):

Junior (under 18 år) 308,00 kr. pr. ½ år.

Senior (over 18 år) 333,00 kr. pr. ½ år.


Undervisning i Voltigering:

1 ½ time ugenligt 442,00 kr. pr. mdr.

2 x 1 time ugentligt 552,00 kr. pr. mdr.

2 x 1 ½ time ugentligt 795,00 kr. pr. mdr.


Der tilbydes 1 gratis prøvetime.


Der ydes ikke refusion for udeblivelse af deltagelse på hold samt ved sygdom, generalforsamling, klubmøder, Sankt Hans aften, ferie og helligdage mv.


Facilitetskort:

Medlemmer af klubben m. egen pony/hest, som ikke er opstaldet i SJRK:

215,00 kr. pr. mdr. pr. pony/hest

(obs! Kommer man med en hest ude fra, som ikke er vaccineret, må den ikke være i stalden. Opsadling skal foregå udenfor på udendørs banen eller ved traileren.)


Leje af ridehallen 1 time:

Medlem 100,00 kr.

Ikke medlem 370,00 kr.

(Kræver facilitetskort, hvis du ikke er opstalder)


Priser på part:

Hest 772,00 kr. pr. mdr.

Voltigeringshest 718,00 kr. pr. mdr.

Skovturspart 300 kr. pr. mdr.